INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

REFERENCE

KONTAKTY

VOLNÁ MÍSTA

COMPLIANCE
Volná místa

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Strojník – obsluha stavebních strojů
Stavební dělník – pokládka obrub, zámkové dlažby, apod.
Řidič – řidičské oprávnění C+E včetně profesního průkazu

Životopis posílejte na alena.caizova@colas.cz

Zaslání životopisu e-mailem

Základní informace

Přílohy

captcha  Opište kód z obrázku:

Poučení o zpracování osobních údajů

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů bude docházet na základě souhlasu uděleného uchazečem o zaměstnání. Udělení souhlasu je dobrovolné. Neudělí li uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho osobní údaje po skončení výběrového řízení bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li na poptávanou pracovní pozici přijat. Následně jej Společnost nebude moci v budoucnu oslovit s nabídkou zaměstnání v případě uvolnění jiné vhodné pracovní pozice u Společnosti.
Po uplynutí doby tří let ode dne poskytnutí osobních údajů budou osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchazeče o zaměstnání vymazány.
Společnost předá, či může předat, výše uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání následujícím příjemcům:

  • společnosti COLAS CZ, IČO: 261 77 005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556, která je jediným společníkem Společnosti (dále jen „jediný společník“) a zajišťuje pro Společnost HR agendu a provozuje datacentrum, v němž jsou uchovávány některé osobní údaje zpracovávané Společností;
  • společnosti COLAS SA, identifikační číslo: 552025314, se sídlem na adrese1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika, která je mateřskou společností (jediným akcionářem) jediného společníka Společnosti a provozuje datacentrum, v němž jsou uchovávány některé osobní údaje zpracovávané Společností;

Výše uvedení příjemci osobních údajů mají přístup k osobním údajům poskytnutým uchazečem o zaměstnání, a to vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii.
V souvislosti se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany Společnosti má uchazeč o zaměstnání právo:

  1. udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz; odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě dříve daného souhlasu;
  2. na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů; a
  3. na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Bližší informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ze strany Společnosti jsou uvedeny v prohlášení Společnosti o zpracování osobních údajů, které je veřejně dostupné na internetové stránce Společnosti na linku https://www.colas.cz/o-spolecnosti/compliance.
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování mých osobních údajů se uchazeč o zaměstnání může obrátit na Společnost prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz.

ÚVODISŘREFERENCEKONTAKTYVOLNÁ MÍSTASPOLUPRACUJEME

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.
Copyright 2019