INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

REFERENCE

KONTAKTY

VOLNÁ MÍSTA

COMPLIANCE
Reference

2020Silnice II/270 Doksy – Dubá
Investor: Liberecký kraj
Zhotovitel: Společnost „SaM_SŽ_INTG II/270 Doksy – Dubá“ společníků SaM silnice a mosty a.s., Silnice Žáček s.r.o. a Integra stavby a.s.
Termín provedení: 09/2019 – 09/2020
Popis stavebních prací provedených naší firmou Silnice Žáček s.r.o.: rekonstrukce dvoupruhové komunikace II/270 o celkové délce 5,334 km a ploše 21 070 m2, odstranění asfaltového krytu frézováním, sanace podkladních vrstev asfaltovým betonem ACP22, pokládka nových asfaltových vrstev v celkové tloušťce 160 mm (asfaltový beton ACP16 tl. 60 mm, asfaltový beton ACL16 modifikovaný tl. 60 mm, asfaltový beton ACO11 modifikovaný tl. 40 mm) včetně spojovacích postřiků, kompletní obnova 2 příčných a 17 podélných propustků (vybourání původních a zřízení nových betonových propustků DN 400), v části úseku zřízení odvodnění komunikace v délce 277 mb (flexibilní drenážní potrubí DN 200 včetně kompletních zemních prací), osazení nových ocelových svodidel v celkové délce 1694 mb.Výstavba polních cest HPC 2, HPC 7 a VPC 30 v k.ú. Chlum u Dubé
Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 07/2020 – 11/2020
Popis stavebních prací: výstavba polních cest v celkové délce 2,359 km a ploše 10 400 m2. V rámci stavby byly provedeny zemní práce (odkopávky a bourání) v objemu 5 400 m3, stabilizace zemní pláně a násypů hydraulickými pojivy o celkové ploše 13 500 m2, zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti v tl. 150+150 mm, v ploše 7 732 m2 asfaltové vrstvy včetně spojovacích postřiků v tl. 110 mm (asfaltový beton ACP16 tl. 70 mm, asfaltový beton ACO11 tl. 40 mm) a v ploše 2 668 m2 vrstva penetračního makadamu s dvouvrstvým nátěrem v tl. 100 mm, zřízení nových krajnic a příkopů.

2019Rekonstrukce ul. Pod Špičákem, Česká Lípa – I. etapa
Investor: Město Česká Lípa
Zhotovitel: Společnost „SaM_SŽ_Rekonstrukce ul. Pod Špičákem“ společníků SaM silnice a mosty a.s. a Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 11/2018 – 09/2019
Popis stavebních prací provedených naší firmou Silnice Žáček s.r.o.: rekonstrukce ulice U Nemocnice po křižovatku s ulicí Pod Špičákem v intravilánu města Česká Lípa včetně souvisejících ploch chodníků, parkovací stání, nové povrchové odvodnění odvodňovacími žlaby z polymerbetonu DN2000.I/16 Nemyslovice-Bezno oprava povrchu komunikace
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Objednatel: Společnost „Nemyslovice-Bezno – COLAS + SaM“ společníků COLAS CZ, a.s. a SaM silnice a mosty a.s.
Termín provedení: 06/2019 – 10/2019
Popis stavebních prací: kompletní rekonstrukce uličního prostoru v intravilánu městyse Bezno, odstranění stávajících vrstev vozovky včetně stabilizace zemní pláně a násypů hydraulickými pojivy, zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti a kameniva zpevněného cementem, zřízení chodníků ze zámkové dlažby, odvodnění komunikací, v extravilánu oprava asfaltové vrstvy recyklací za studena.II/268 křiž x 26826 u B. Hlíny - hr. kraje
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 04/2019
Popis stavebních prací: rekonstrukce dvoupruhové komunikace II/268 o celkové délce 2,278 km a ploše 19 363 m2, odstranění asfaltového krytu frézováním, pokládka nových asfaltových vrstev včetně spojovacích postřiků, obnova vodorovného dopravního značení.II/276 Malý Rečkov – Bělské papírny
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 04/2019 – 05/2019
Popis stavebních prací: rekonstrukce dvoupruhové komunikace II/276 o celkové délce 3,070 km a ploše 19 955 m2, odstranění asfaltového krytu frézováním, pokládka nových asfaltových vrstev včetně spojovacích postřiků, obnova vodorovného dopravního značení.

2018<I/9 Česká Lípa - Nový Bor
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
Zhotovitel: Společnost „I/9 Česká Lípa_Nový Bor_S+Ž“ společníků Silnice Žáček s.r.o. a SaM silnice a mosty a.s.
Termín provedení: 09/2017 – 08/2018
Popis stavebních prací provedených naší firmou Silnice Žáček s.r.o.: rekonstrukce dvoupruhové komunikace I/9, stavební objekt SO 101 o celkové délce 2,412 km a ploše 21 230 m2, odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltových vrstev včetně spojovacích postřiků, částečná obnova celé konstrukce vozovky, čištění potrubí a příkopů, úprava krajnic, rekonstrukce propustků, obnova svodidel a svislého dopravního značení.I/38 Hrdlořezy – Debř, oprava povrchu komunikace – I. etapa
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Zhotovitel: společnost „I/38 Hrdlořezy-Debř – COLAS + Silnice Žáček“ společníků COLAS CZ, a.s. a Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 06/2018 - 07/2018
Popis stavebních prací provedených naší firmou Silnice Žáček s.r.o.: rekonstrukce dvoupruhové silnice o celkové délce 1,782 km a ploše 12 473 m2, frézování a pokládka nových živičných vrstev, čištění potrubí a příkopů, provedení vodorovného dopravního značení.I/35 Hrádek n. N. obchvat
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 10/2018
Popis stavebních prací: oprava úseku komunikace o celkové délce 1,560 km a ploše 15 950 m2, oprava asfaltových vrstev metodou REMIX - recyklace za horka, pokládka nových asfaltových vrstev včetně spojovacích postřiků, zpevnění krajnic recyklovaným materiálem, obnova svodidel, svislé a vodorovné dopravní značení.

;


<Křižovatka ul. Českých Bratří – Partyzánská, Česká Lípa
Investor: Město Česká Lípa
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 06/2018 – 11/2018
Popis stavebních prací: rekonstrukce křižovatky ulic Č.Bratří a Partyzánská v intravilánu města Česká Lípa včetně souvisejících ploch chodníků a veřejného osvětlení, parkovací stání, vybudování dvou nových autobusových zastávek se zálivem, nové odvodnění přes uliční vpusti do zasakovacích rýh.

2017II/278 Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem
Investor: Liberecký kraj
Zhotovitel: „Společnost II/278 Hamr-Stráž_SŽ-SAM“ společníků Silnice Žáček s.r.o. a SaM silnice a mosty a.s.
Termín provedení: 09/2017 – 11/2017
Popis stavebních prací provedených naší firmou Silnice Žáček s.r.o.: rekonstrukce dvoupruhové komunikace II/278 o celkové délce 3,350 km a ploše 34 260 m2, odstranění asfaltového krytu frézováním, pokládka asfaltových vrstev včetně spojovacích postřiků, čištění odvodňovacích příkopů, propustků a krajnic, úprava a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení, osazení ocelových svodidel v délce 1 504 m.I/13 Jílové – Modrá – k mostu ev. č. 13 – 080, oprava silnice
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Zhotovitel: „SDRUŽENÍ_I/13 Jílové_Modrá“ společníků SaM silnice a mosty a.s. a Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 04/2017 – 08/2017
Popis stavebních prací provedených naší firmou Silnice Žáček s.r.o.: rekonstrukce dvoupruhové komunikace I/13 o délce 1,265 km a ploše 9 111 m2, odstranění asfaltového krytu frézováním, lokální opravy podkladní asfaltové vrstvy (vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny, asfaltový beton), opravy trhlin v podkladní asfaltové vrstvě, pokládka asfaltových vrstev včetně spojovacích postřiků, obnova krajnic, doplnění směrových sloupků, zřízení vodorovného dopravního značení.Silnice III/26833 Srní u České Lípy – křižovatka s I/9
Investor: Liberecký kraj
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 07/2017 – 09/2017
Popis stavebních prací: rekonstrukce dvoupruhové komunikace III/26833 o celkové délce 4,050 km a ploše 23 196 m2, odstranění asfaltového krytu frézováním, pokládka asfaltových vrstev včetně spojovacích postřiků, čištění krajnic, příkopů a propustků, zřízení krajnic z frézované drti, sanace čel propustků, zřízení svislého a vodorovného dopravního značení.

2016I/38 Čistá
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 07/2016 – 08/2016
Popis stavebních prací: rekonstrukce dvoupruhové komunikace I/38 o celkové délce 1,000 km a ploše 10 221 m2, odstranění asfaltového krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, obnova vodorovného dopravního značení a krajnic, doplnění svodidel v délce 273 m a oprava stávajícího odvodnění včetně zřízení propustku.I/15 H. Řepčice – Liběšice – Zimoř, oprava komunikace
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 06/2016 – 09/2016
Popis stavebních prací:Popis stavebních prací: rekonstrukce dvoupruhové komunikace I/15 o celkové délce 1,6 km a ploše 11 211 m2, odstranění asfaltového krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, obnova vodorovného a svislého dopravního značení a krajnic.Silnice II/270 Doksy – Mimoň
Investor: Liberecký kraj
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 09/2016 – 11/2016
Popis stavebních prací: rekonstrukce dvoupruhové komunikace II/270 o celkové délce 2,134 km a ploše 16 722,5 m2, odstranění asfaltového krytu frézováním, oprava trhlin v ložné vrstvě, pokládka nových asfaltových vrstev včetně spojovacích postřiků, čištění krajnic, příkopů a propustků, obnova vodorovného a svislého dopravního značení a krajnic, zřízení silničního a mostního zábradlí.

2015I/9 Nový Bor – Arnultovice
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
Zhotovitel: Společnost I/9 Nový Bor – Arnultovice – ECSSŽVHS společníků EUROVIA CS, a. s., Silnice Žáček s.r.o. a Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Termín provedení: 05/2015 – 11/2015
Popis stavebních prací provedených společností Silnice Žáček s.r.o.: Rekonstrukce dvoupruhové komunikace I/9 v úseku Nový Bor – Arnultovice o celkové délce 2,077 km a ploše 27733 m2, odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, svislé a vodorovné dopravní značení a obnova svodidel na stavebním objektu SO-101, dále oprava mostu č.9-059b (stavební objekt SO 203).Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy
Investor: Liberecký kraj
Zhotovitel: Společnost pro Staré Splavy
společníků Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným a Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 05/2015 – 09/2015
Popis stavebních prací provedených společností Silnice Žáček s.r.o.: Rekonstrukce dvoupruhové silnice III/0381 v celkové délce 1,22 km a ploše 7851 m2 – stavební objekty SO 001, 101, 102, 104 a 401 – frézování a pokládka nových živičných vrstev, v části úseku kompletní výměna konstrukce vozovky, včetně zemních prací, rekonstrukce chodníků ze zámkové dlažby, pokládka nových betonových obrub, přeložka veřejného osvětlení.Silnice III/25935 Hranice Libereckého kraje – hranice Středočeského kraje
Investor: Liberecký kraj
Termín provedení: 06/2015 – 09/2015
Popis stavebních prací: Oprava úseku komunikace o délce 0,703 km – oprava konstrukčních vrstev, recyklace za studena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208, pokládka nových asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, zřízení trativodů z PVC DN200 do betonového lože včetně pěti výtokových objektů a šesti drenážních šachtic, zřízení dvou propustků DN600 a příkopu z příkopových betonových žlabovek š.600 v délce 1046 m, svislé a vodorovné dopravní značení.

2014I/14 Jablonec n.N. OK Belgická (III/29024)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec (úsek I/14 Jablonec n.N. OK Belgická)
Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou (úsek III/29024)
Termín provedení: 09/2013-12/2014
Popis stavebních prací: úsek pro investora ŘSD ČR - vybudování okružní křižovatky, včetně napojení na stávající komunikace, výstavba chodníků, přeložka vodovodu, výstavba dešťové kanalizace a odvodnění komunikace, úprava sítě ČEZnet, a.s., úprava trasy kabelové televize UPC ČR,a.s., sadové úpravy; úsek pro investora Statutární město Jablonec nad Nisou - oprava komunikace Belgická od nově realizované okružní křižovatky ve směru do centra – zemní práce, podkladní vrstvy ze štěrkodrti, pokládka dlažby, osazení obrub, vodorovné a svislé dopravní značení, zřízení přístřešků MHD, sadové úpravy.I/9 Sosnová MÚK, U Obecního lesa
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
Termín provedení: 09/2013-09/2014
Popis stavebních prací: Rekonstrukce dvoupruhové komunikace – odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, svislé dopravní značení, pokládka nových betonových obrub, přeložka veřejného osvětlení.2013I/13 Rynoltice
Investor: Ředitesltví silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
Termín provedení: 04/2012-08/2013
Popis stavebních prací: Oprava dvoupruhové komunikace a oprava odpočívky u ČS PHM – odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, vodorovné a svislé dopravní značení.Opravy komunikací DIAMO státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem v roce 2013
Investor: DIAMO s.p.

Objednatel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec
Termín provedení: 08-10/2013
Popis stavebních prací: Opravy povrchů komunikací v areálu investora ve Stráži pod Ralskem - odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltové obrusné vrstvy včetně spojovacího postřiku.Oprava LC Kvítkovská
Investor: Lesy České republiky,s.p., Lesní správa Česká Lípa
Termín provedení: 09-10/2013
Popis stavebních prací: Oprava lesní cesty s asfaltovým povrchem – výsprava výtluků, pokládka asfaltové obrusné vrstvy včetně spojovacího postřiku, zřízení zpevněných sjezdů ze štěrkodrti.

2012Areál rekreačních objektů v lokalitě Hamr na Jezeře - komunikace
Objednatel: Havax a.s.
Termín provedení: 08-10/2012
Popis stavebních prací: Výstavba komunikací a chodníků při budování rekreačních objektů v lokalitě Hamr na Jezeře včetně souvisejících zemních prací (odkopávky a bourání - 2920 m3, konstrukční násypy - 3160 m3, násypy nezhutněné - modelace terénu - 2590 m3), plocha komunikací z asfaltového betonu - 4045 m2, plocha chodníků ze zámkové dlažby - 370 m2, plocha ze žulové dlažby - 260 m2, obruby a palisády - 840 mb, svislé dopravní značení - 20 ks.Komunikační propojení lom Okřešice – Provodín
Investor: Provodínské písky a.s.
Termín provedení: 01-09/2012
Popis stavebních prací: Výstavba nové dvoupruhové komunikace o celkové délce 1,3 km – zemní práce, stabilizace zemní pláně a násypů hydraulickými pojivy o celkové ploše 15240 m2, konstrukční vrstvy vozovky ze štěrkodrti, kameniva zpevněného cementem, asfaltové vrstvy včetně spojovacích postřiků o celkové ploše 10000 m2, vybudování 14 ks trubních propustů DN 400, 500 a 800, svislé a vodorovné dopravní značení barvou a plastem.

2011Mimoň – okružní křižovatka Kozinovo náměstí (II/268 x II/270)
Investor: Liberecký kraj
Termín provedení: 03-10/2011
Popis stavebních prací: Vybudování okružní křižovatky včetně napojení na stávající komunikace místo původní stykové křižovatky (tvaru T), výstavba chodníků, výstavba dešťové kanalizace, přeložky vodovodu a plynovodu, úpravy veřejného osvětlení a sadových úprav.Kamenický Šenov, kanalizace a rekonstrukce vodovodu – opravy povrchů komunikací
Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Objednatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Termín provedení: 08/2010 – 05/2011
Popis stavebních prací: Opravy povrchů komunikací po rekonstrukci kanalizace a vodovodu – pokládka kamenných dlažeb o celkové ploše 2925 m2 a pokládka asfaltového krytu včetně podkladních a ložných vrstev o celkové ploše 11590 m2 včetně souvisejících zemních prací.II/270 Mimoň – oprava komunikace
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, přísp. org.
Termín provedení: 09-10/2011
Popis stavebních prací: Oprava dvoupruhové komunikace v délce cca 1,5 km – odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, vodorovné dopravní značení.

2010Okružní křižovatka Roháče z Dubé - Českokamenická
Investor: Město Česká Lípa
Termín provedení: 04-09/2010
Popis stavebních prací: Vybudování okružní křižovatky, včetně napojení na stávající komunikace, výstavba parkoviště o kapacitě 28 parkovacích míst, výstavba chodníků včetně osazení dvou přístřešků autobusové zastávky, výstavba dešťové kanalizace, včetně osazení odlučovačů ropných látek, přeložky vodovodu a plynovodu, úpravy veřejného osvětlení a sadových úprav.I/16 Byšice
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Objednatel: Sdružení ČNES + GEOSAN - Byšice
Termín provedení: 07-09/2010
Popis stavebních prací: Oprava dvoupruhové komunikace v délce cca 2,3 km – pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků (podkladní, ložné a obrusné vrstvy).

ÚVODISŘREFERENCEKONTAKTYVOLNÁ MÍSTASPOLUPRACUJEME

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.
Copyright 2019