INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

REFERENCE

KONTAKTY

VOLNÁ MÍSTA
Reference

2015I/9 Nový Bor – Arnultovice
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
Zhotovitel: Společnost I/9 Nový Bor – Arnultovice – ECSSŽVHS společníků EUROVIA CS, a. s., Silnice Žáček s.r.o. a Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Termín provedení: 05/2015 – 11/2015
Popis stavebních prací provedených společností Silnice Žáček s.r.o.: Rekonstrukce dvoupruhové komunikace I/9 v úseku Nový Bor – Arnultovice o celkové délce 2,077 km a ploše 27733 m2, odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, svislé a vodorovné dopravní značení a obnova svodidel na stavebním objektu SO-101, dále oprava mostu č.9-059b (stavební objekt SO 203).Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy
Investor: Liberecký kraj
Zhotovitel: Společnost pro Staré Splavy
společníků Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným a Silnice Žáček s.r.o.
Termín provedení: 05/2015 – 09/2015
Popis stavebních prací provedených společností Silnice Žáček s.r.o.: Rekonstrukce dvoupruhové silnice III/0381 v celkové délce 1,22 km a ploše 7851 m2 – stavební objekty SO 001, 101, 102, 104 a 401 – frézování a pokládka nových živičných vrstev, v části úseku kompletní výměna konstrukce vozovky, včetně zemních prací, rekonstrukce chodníků ze zámkové dlažby, pokládka nových betonových obrub, přeložka veřejného osvětlení.Silnice III/25935 Hranice Libereckého kraje – hranice Středočeského kraje
Investor: Liberecký kraj
Termín provedení: 06/2015 – 09/2015
Popis stavebních prací: Oprava úseku komunikace o délce 0,703 km – oprava konstrukčních vrstev, recyklace za studena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208, pokládka nových asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, zřízení trativodů z PVC DN200 do betonového lože včetně pěti výtokových objektů a šesti drenážních šachtic, zřízení dvou propustků DN600 a příkopu z příkopových betonových žlabovek š.600 v délce 1046 m, svislé a vodorovné dopravní značení.

2014I/14 Jablonec n.N. OK Belgická (III/29024)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec (úsek I/14 Jablonec n.N. OK Belgická)
Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou (úsek III/29024)
Termín provedení: 09/2013-12/2014
Popis stavebních prací: úsek pro investora ŘSD ČR - vybudování okružní křižovatky, včetně napojení na stávající komunikace, výstavba chodníků, přeložka vodovodu, výstavba dešťové kanalizace a odvodnění komunikace, úprava sítě ČEZnet, a.s., úprava trasy kabelové televize UPC ČR,a.s., sadové úpravy; úsek pro investora Statutární město Jablonec nad Nisou - oprava komunikace Belgická od nově realizované okružní křižovatky ve směru do centra – zemní práce, podkladní vrstvy ze štěrkodrti, pokládka dlažby, osazení obrub, vodorovné a svislé dopravní značení, zřízení přístřešků MHD, sadové úpravy.I/9 Sosnová MÚK, U Obecního lesa
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
Termín provedení: 09/2013-09/2014
Popis stavebních prací: Rekonstrukce dvoupruhové komunikace – odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, svislé dopravní značení, pokládka nových betonových obrub, přeložka veřejného osvětlení.2013I/13 Rynoltice
Investor: Ředitesltví silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
Termín provedení: 04/2012-08/2013
Popis stavebních prací: Oprava dvoupruhové komunikace a oprava odpočívky u ČS PHM – odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, vodorovné a svislé dopravní značení.Opravy komunikací DIAMO státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem v roce 2013
Investor: DIAMO s.p.

Objednatel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec
Termín provedení: 08-10/2013
Popis stavebních prací: Opravy povrchů komunikací v areálu investora ve Stráži pod Ralskem - odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltové obrusné vrstvy včetně spojovacího postřiku.Oprava LC Kvítkovská
Investor: Lesy České republiky,s.p., Lesní správa Česká Lípa
Termín provedení: 09-10/2013
Popis stavebních prací: Oprava lesní cesty s asfaltovým povrchem – výsprava výtluků, pokládka asfaltové obrusné vrstvy včetně spojovacího postřiku, zřízení zpevněných sjezdů ze štěrkodrti.

2012Areál rekreačních objektů v lokalitě Hamr na Jezeře - komunikace
Objednatel: Havax a.s.
Termín provedení: 08-10/2012
Popis stavebních prací: Výstavba komunikací a chodníků při budování rekreačních objektů v lokalitě Hamr na Jezeře včetně souvisejících zemních prací (odkopávky a bourání - 2920 m3, konstrukční násypy - 3160 m3, násypy nezhutněné - modelace terénu - 2590 m3), plocha komunikací z asfaltového betonu - 4045 m2, plocha chodníků ze zámkové dlažby - 370 m2, plocha ze žulové dlažby - 260 m2, obruby a palisády - 840 mb, svislé dopravní značení - 20 ks.Komunikační propojení lom Okřešice – Provodín
Investor: Provodínské písky a.s.
Termín provedení: 01-09/2012
Popis stavebních prací: Výstavba nové dvoupruhové komunikace o celkové délce 1,3 km – zemní práce, stabilizace zemní pláně a násypů hydraulickými pojivy o celkové ploše 15240 m2, konstrukční vrstvy vozovky ze štěrkodrti, kameniva zpevněného cementem, asfaltové vrstvy včetně spojovacích postřiků o celkové ploše 10000 m2, vybudování 14 ks trubních propustů DN 400, 500 a 800, svislé a vodorovné dopravní značení barvou a plastem.

2011Mimoň – okružní křižovatka Kozinovo náměstí (II/268 x II/270)
Investor: Liberecký kraj
Termín provedení: 03-10/2011
Popis stavebních prací: Vybudování okružní křižovatky včetně napojení na stávající komunikace místo původní stykové křižovatky (tvaru T), výstavba chodníků, výstavba dešťové kanalizace, přeložky vodovodu a plynovodu, úpravy veřejného osvětlení a sadových úprav.Kamenický Šenov, kanalizace a rekonstrukce vodovodu – opravy povrchů komunikací
Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Objednatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Termín provedení: 08/2010 – 05/2011
Popis stavebních prací: Opravy povrchů komunikací po rekonstrukci kanalizace a vodovodu – pokládka kamenných dlažeb o celkové ploše 2925 m2 a pokládka asfaltového krytu včetně podkladních a ložných vrstev o celkové ploše 11590 m2 včetně souvisejících zemních prací.II/270 Mimoň – oprava komunikace
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, přísp. org.
Termín provedení: 09-10/2011
Popis stavebních prací: Oprava dvoupruhové komunikace v délce cca 1,5 km – odstranění živičného krytu frézováním, pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků, vodorovné dopravní značení.

2010Okružní křižovatka Roháče z Dubé - Českokamenická
Investor: Město Česká Lípa
Termín provedení: 04-09/2010
Popis stavebních prací: Vybudování okružní křižovatky, včetně napojení na stávající komunikace, výstavba parkoviště o kapacitě 28 parkovacích míst, výstavba chodníků včetně osazení dvou přístřešků autobusové zastávky, výstavba dešťové kanalizace, včetně osazení odlučovačů ropných látek, přeložky vodovodu a plynovodu, úpravy veřejného osvětlení a sadových úprav.I/16 Byšice
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Objednatel: Sdružení ČNES + GEOSAN - Byšice
Termín provedení: 07-09/2010
Popis stavebních prací: Oprava dvoupruhové komunikace v délce cca 2,3 km – pokládka asfaltových konstrukčních vrstev včetně spojovacích postřiků (podkladní, ložné a obrusné vrstvy).

ÚVODISŘREFERENCEKONTAKTYVOLNÁ MÍSTASPOLUPRACUJEME

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.
Copyright 2019