INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

REFERENCE

KONTAKTY

VOLNÁ MÍSTA

COMPLIANCE
Úvod
Spolupracujeme

Společnost Silnice Žáček s.r.o. byla založena v roce 1992. Společnost působila od svého založení do dubna 2007 pod obchodním názvem Dopravní stavby Česká Lípa s.r.o.

Společnost od svého založení úspěšně realizuje zakázky pro investory státní a krajské majetkové silniční správy, města, obce, organizace spravující lesní a polní cesty, soukromé investory. Společnost má zavedeny systémy řízení jakosti, BOZP, ochrany životního prostředí, výroby asfaltových směsí. Společnost provádí práce odborným, zkušeným a kvalifikovaným personálem. Zaměstnanci společnosti jsou periodicky školeni – školení jsou zaměřena na kvalitu prováděných stavebních prací, seznamování se s novými a rozvíjejícími se technologiemi v silničním stavitelství, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí při provádění stavebních prací. Společnost používá mnoho let prověřené dodavatele stavebních materiálů. Stavební práce provádí společnost díky modernímu strojnímu vybavení, které odpovídá nejnovějším trendům. Sídlo má společnost v České Lípě, výrobní areál je v Provodíně – zde je umístěna i obalovna asfaltových směsí a betonárka.

Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti spojené s prováděním dopravních staveb

- novostavby, rekonstrukce, opravy dopravních staveb
- silnice, místní komunikace, účelové komunikace
- cyklostezky, komunikace pro pěší
- lesní cesty, polní cesty
- zpevněné plochy v průmyslových areálech
- plochy pro sportování – atletické dráhy, hřiště
- mostní konstrukce – železobetonové
- zemní práce, odvodnění komunikací
- výroba asfaltových směsí a jejich pokládka
- výroba betonových směsí

Dne 29.4.2020 byla dokončena akvizice a stali jsme se součástí skupiny COLAS CZ, a.s.

Společnost COLAS CZ, která loni oslavila čtvrtstoletí působení na českém trhu, patří mezi nejvýznamnější hráče v oboru silničního stavitelství. Tradičně se zaměřuje na veškeré práce na pozemních komunikacích a mostech, provádí ale také budování a rekonstrukce inženýrských sítí a kolejových staveb. Společnost klade velký důraz na využití synergických efektů jednotlivých provozů, kterých dosahuje i díky silnému zastoupení v regionech. COLAS CZ disponuje sítí dvanácti moderních a výkonných obaloven, v provozovně Astech vyrábí vlastní polymerem modifikované asfalty. Provozuje také dvanáct lomů. Kvalitu materiálu ověřuje ve čtrnácti vlastních laboratořích.
ÚVODISŘREFERENCEKONTAKTYVOLNÁ MÍSTASPOLUPRACUJEME

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.
Copyright 2019